Faggruppe

Faggruppen har egne vedtekter og et eget ansvarlig styre, og har en representant i representantskapet. Etter vedtak fra hovedstyret kan en faggruppe overta oppgaver fra et lovutvalg eller annet utvalg.