Nyhet

Møte mellom bistandsadvokatutvalget og Sekretariatet for konfliktrådene

Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg hadde i august et informativt møte med Sekretariatet for konfliktrådene. Sekretariatet delte informasjon og erfaringer om konfliktrådenes arbeid med tilrettelagte møter basert på metoden gjenopprettende prosess.

Konfliktrådet har ansvaret for flere alternative straffereaksjoner, ilagt av påtalemyndigheten eller domstolen. I konfliktrådet legges det også til rette for møter etter initiativ fra andre, blant annet fra partene selv. Den som har blitt utsatt for et lovbrudd kan selv ta initiativ til å møte gjerningspersonen, eller andre som er viktige for den fornærmede å møte.

Konfliktrådet har utviklet informasjonsmateriell rettet til fornærmede, med en QR-kode.

Se informasjonmateriellet på konfliktrådets nettside.

På siden finnes også kontaktinformasjon til det lokale konfliktrådet.

Bistandsadvokatutvalget oppfordrer landets bistandsadvokater til å orientere fornærmede om muligheten for konfliktrådsbehandling.

Mer informasjon om konfliktrådet finner du på deres nettside.