Nettverk for advokatvirksomhet

Nettverk for advokatvirksomhet ble etablert av Advokatforeningen i 2023 og har som overordnet målsetting å være en møteplass og arena for erfaringsutveksling for advokater som er medlemmer av Advokatforeningen og som driver eller skal starte opp egen advokatvirksomhet.

Målgruppen for nettverket er advokater på eiersiden i små og mellomstore advokatforetak i hele landet.

Nettverket har som målsetning å arrangere sosiale treff, kurs og andre samlinger for medlemmene i Oslo regionen og i kretsene. Kurs vil, for å dekke hele landet, kunne bli tilbudt på Teams.

Gjennom nettverket kan medlemmer i Advokatforeningen som vurderer å starte egen advokatvirksomhet få dekket inntil 1 time med mentorbistand fra en advokat, utpekt av Advokatforeningen, som allerede har erfaring med oppstart og drift av advokatvirksomhet. Det forutsettes at medlemmene først gjør seg kjent med innholdet på Advokatforeningens hjemmesider om oppstart og drift av advokatvirksomhet. Mentorordningen er et supplement til dette.

 Deltakelse i nettverket inngår i medlemskapet i Advokatforeningen.

Nettverkets styre består av:

Leder: Kine Fusche Jenssen, Advokatfirmaet Fusche Jenssen AS

Medlem: Cathrine Rieber Mohn, Advokatfirmaet Rieber-Mohn AS

Medlem: Nathalie Brinkmann, Advokatfirmaet Brinkmann

Medlem: Maringona Jahaj, Advokatfirma Jahaj AS

Medlem: Preben Justin Askø, Askø Advokatfirma AS