Retningslinjer for Advokatforeningens tilslutning til nasjonale og internasjonale markeringer ol.

Vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 4. september 2020

Advokatforeningen kan støtte menneskerettighetsarbeid utenfor Norge dersom det omhandler områder, saksfelt, saker, organisasjoner som gjelder advokaters yrkesutførelse eller angrep på rettsstaten som kan få konsekvenser for advokaters yrkesutøvelse.

Advokatforeningen kan støtte kampanjer der foreningen har samarbeidet med en organisasjon eller et saksfelt over tid.

Advokatforeningen kan støtte kampanjer eller aksjoner for enkeltpersoner, som enten vi eller våre samarbeidspartnere kjenner arbeidet til, og/eller har jobbet med.

I særlige tilfeller kan enkeltpersoner støttes, forutsatt at det er advokater som utsettes for overgrep som følge av sin yrkesutøvelse.

Advokatforeningen støtter i hovedsak ikke organisasjoner som enten arbeider i områder hvor vi ikke er involvert eller som arbeider med tema vi ikke har spesiell eller særlig kunnskap om.