Advokatforeningens isolasjonsgruppe

Advokatforeningen har nedsatt en gruppe som har som formål å prøve lovligheten av isolasjon for retten. Isolasjonsgruppen tar imot søknader om bistand til rettslig prøving av saker som gjelder isolasjon på glattcelle (politiarrest) og saker hvor isolasjon er besluttet av kriminalomsorgen i fengsel. Gruppen gjennomgår sakene og avgjør om de skal overføres til advokat for rettslig prøving.

Når det gjelder politiarrest er gruppen særlig interessert i saker hvor vedkommende

  • har sittet på glattcelle i over 48 timer
  • er plassert på glattcelle i forbindelse med et planlagt pågripelse uten at politiet har noe opplegg ved innbringelsen

Når det gjelder isolasjon besluttet av kriminalomsorgen er gruppen særlig interessert i saker hvor

  • vedkommende har vært isolert i lengre perioder
  • isolasjonen helt eller delvis er begrunnet med bygnings- og bemanningsmessige forhold

Isolasjonsgruppen består av advokat Bendik Falch-Koslung (leder), advokat Frode Sulland, advokat Nora Hallén, advokat Thomas Horn og Hardeep Singh Bains fra fengselsgruppen til Jussbuss.

Dersom du har en sak du tror egner seg for prosjektet oppfordrer vi til å sende en søknad per post til Advokatforeningen, Postboks 362 Sentrum, 0102 Oslo og merke konvolutten med «Isolasjonsgruppen».

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar imot søknad på e-post.

Behandlingsregler for isolasjonsgruppen

Søknadsskjema og informasjon til søkere

Application form and information in English