Advokatforeningens studentstøtteordning

Advokatforeningen deler hvert år ut midler til gode prosjekter og arrangementer i regi av juridiske studenter og studentforeninger

Vi har tidligere støttet blant annet prosedyrekonkurranser, seminarer, studieturer og idrettsarrangementer. Vi prioriterer rettshjelptiltak og prosedyreaktiviteter. 

Det er begrensede midler i ordningen og Advokatforeningen ønsker å støtte mange ulike aktiviteter relatert til advokatvirksomhet. Det er derfor viktig at det fremgår av søknaden i hvilket omfang prosjektet er avhengig av midler fra denne ordning for å kunne realiseres.

Frist for søknad: 1. mai 2024

Søknadsskjema

Hva søker dere til?

Inntekter

Utgifter

Innsending