Advokatforeningens studentstøtteordning

Advokatforeningen deler hvert år ut midler til gode prosjekter og arrangementer i regi av juridiske studenter og studentforeninger

Vi har tidligere støttet blant annet prosedyrekonkurranser, seminarer, studieturer og idrettsarrangementer. Vi prioriterer rettshjelptiltak og prosedyreaktiviteter. Vi deler ut en gang årlig. Søknadsfristen er 1.juni 2023.

Det er begrensede midler i ordningen og Advokatforeningen ønsker å støtte mange ulike aktiviteter relatert til advokatvirksomhet. Det er derfor viktig at det fremgår av søknaden i hvilket omfang prosjektet er avhengig av midler fra denne ordning for å kunne realiseres.

Vi ber om at søknader sendes for det kalenderår som aktiviteten gjennomføres. Er aktiviteten eksempelvis 1. februar 2023 må det søkes per 1. juni 2023.

Søknader med budsjett sendes til