Advokatforeningens studentstøtteordning

Advokatforeningen deler hvert år ut midler til gode prosjekter og arrangementer i regi av juridiske studenter og studentforeninger

Vi har tidligere støttet blant annet prosedyrekonkurranser, seminarer, studieturer og idrettsarrangementer. Vi prioriterer rettshjelptiltak og prosedyreaktiviteter. 

Det er begrensede midler i ordningen og Advokatforeningen ønsker å støtte mange ulike aktiviteter relatert til advokatvirksomhet. Det er derfor viktig at det fremgår av søknaden i hvilket omfang prosjektet er avhengig av midler fra denne ordning for å kunne realiseres.

Disse fikk studentstøtte i 2023:

Organisasjon Aktivitet Tildeling   
Jussformidlingen Fellesseminar for studentdrevne rettshjelpstiltak Kr 50 000
Jussbuss Studentdrevet rettshjelpstiltak Kr 50 000
The European Law Student´s Association Oslo (ELSA Oslo) Prosedyrekonkurransen 2023 Kr 15 000
The European Law Students Association Norge (ELSA Norge) ELSA Norges Nasjonale forhandlingskonkurranse Kr 30 000
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) Studietur til Roma Kr 15 000
Rettspolitisk forening Rettspolitisk forenings høstseminar 2023 Kr 15 000
Sum   Kr 175 000