Advokatforeningens talentpris

Talenprisen i blågrått lys
Advokatforeningens talentpris har som formål å fremme god talentutvikling, gjennom å hedre dem som er best på det. Juryen ser etter advokater som engasjerer seg på en særlig god måte i den faglige og personlige utviklingen hos fullmektiger og ferske advokater.

En god advokat må ha god innsikt i reglene for god advokatskikk, håndtering av klienter, vurdering av prosessrisiko, forstå advokatens rolle i rettsstaten og mestre en rekke andre forhold man ikke nødvendigvis har lært så mye om på studiet.

Advokatforeningens talentpris skal hedre dem som strekker seg ekstra langt for å bidra til god faglig og personlig utvikling blant fullmektiger og ferske advokater i virksomheten. Alt som hjelper fullmektiger og ferske advokater med å utvikle seg til å bli gode advokater som lykkes i virksomheten og bransjen, kan vektlegges av juryen: Evnen til å se nye talenter, og å knytte dem til sin virksomhet. Bidrag som gjør at talentene opplever en god utvikling i alt som kreves av gode advokater. Kjenner du en advokat du mener fortjener oppmerksomhet for slike kvaliteter, eller er du kanskje en slik selv?

Deltakelse skjer etter nominasjon innenfor en gitt frist. Vi åpner for nominasjoner i august. Juryen vurderer alle innsendte kandidater, og nominerer tre finalister – som blir offentliggjort i Advokatbladet i oktober. De tre finalistene blir invitert til Advokatforeningens årstale og årstalemiddag i november, hvor vinneren blir utropt.

Juryen består av

 • Leder: Ingebjørg Tønnessen, dommer i Oslo tingrett,
 • Bartlomiej Mioskowski, leder av studentorganisasjonen Mino.Jur. Oslo,
 • Thea Susanne Skaug, advokat i DNB og medlem av Advokatforeningens mangfoldsutvalg,
 • Hallvard Østgård, advokat og partner i Advokatfirmaet Østgård.
 • Helle Cecilie Lineikro, leder av Yngre Advokater Vest-Agder Krets og advokat i Advokatfirma Tofte,

Advokatforeningens talentpris ble første gang delt ut i 2012. I ni år gikk den til det advokatfirmaet som hadde utmerket seg innenfor talentutvikling. I 2021 fikk prisen ny drakt og ble delt ut til enkeltpersoner som hadde utmerket seg.  

Tidligere vinnere av Advokatforeningens talentpris:

 • 2022:
  • Årets prinsipal: Anne-Sofie Rolfsjord i Bull & Co Advokatfirma
  • Årets advokatfullmektig: Anne Katrine Sletbakk Ramstad i Advokatfirmaet Wiersholm.
 • 2021:
  • Årets prinsipal: Nicolai V. Skjerdal i Fend Advokatfirma
  • Årets advokatfullmektig: Servet Tildiz Stêrk i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell
 • 2020:
  • Tema: Best på å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse- og talentutvikling
  • Vinner: Advokatfirmaet Wiersholm
 • 2019
  • Tema: Digital satsing
  • Vinner: Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • 2018
  • Tema: Arbeid med å fremme kjønnsbalanse
  • Vinner: Advokatfirmaet Lund & Co
 • 2017
  • Tema: Ordninger eller program som sikrer de unge en karriere videre i firmaet
  • Vinner: Advokatfirmaet Thommessen
 • 2016
  • Tema: Pro bono, fleksibilitet og tillitt til ansatte
  • Vinner: Advokatene på Storkaia
 • 2015
  • Tema: Balanse mellom jobb og fritid
  • Vinner: Advokatfirmaet Mageli
 • 2014
  • Tema: Mulighet til å arbeide internasjonalt
  • Vinner: Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • 2013
  • Tema: Utvikle og beholde talenter ved å sikre mangfold
  • Vinner: Advokatfirmaet Selmer
 • 2012
  • Tema: Kvinner i advokatbransjen
  • Vinner: Advokatfirmaet Hjort