Advokatforeningens talentpris

Talenprisen i blågrått lys
Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Utmerkelsen går til advokater som er gode rollemodeller for advokatbransjen. Prisen har to kategorier; årets advokatfullmektig, og årets prinsipal/leder.

Talentprisen ble første gang delt ut i 2012 til det firmaet som utmerker seg i arbeidet med utvikling av sine medarbeideres talent. Vinneren ble da Advokatfirmaet Hjort. Siden den gang har en rekke advokatfirmaer konkurrert om å være best innenfor talentutvikling.

I 2021 ble Advokatforeningens Talentpris endret og det ble satt ned en ny sammensetning for juryen.

Prisen har tidligere gått til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold. Nå har Advokatforeningens talentpris fornyet seg, og vil fra 2021 ikke lenger premiere virksomheter, men advokater.  

Formålet med prisen er å hedre dem som har utmerket seg som gode rollemodeller i advokatbransjen. Juryen vi foreta en bred vurdering, hvor blant annet følgende forhold vil vektlegges:

Årets advokatfullmektig:

 • Faglige presentasjoner og utvikling
 • Arbeid for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom

Årets prinsipal og/eller leder

 • Arbeid for å fremme faglig og personlig utvikling hos yngre advokater og advokatfullmektiger
 • Arbeid for å tiltrekke, utvikle og beholde bredest mulig mangfold av talentfulle advokater/ advokatfullmektiger i sin virksomhet
 • Arbeid for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom

Deltakelse skjer etter påmelding eller nominasjon innenfor en gitt frist. Seks kandidater nomineres til prisen, og vinneren blir annonsert under Advokatforeningens årstale i november. 

Juryen for Advokatforeningens talentpris består av:

 • Leder: Ingebjørg Tønnessen, Dommer i Oslo tingrett
 • Medlem:Thea Susanne Skaug
 • Medlem: Brage Nordgård
 • Medlem:Ariba Butt
 • Medlem: Hallvard Østgård 

Oversikt over tidligere temaer og vinnere:

 • 2012: Kvinner i advokatbransjen: Advokatfirmaet Hjort
 • 2013: Utvikle og beholde talenter ved å sikre mangfold: Advokatfirmaet Selmer  
 • 2014: Mulighet til å arbeide internasjonalt: Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • 2015: Balanse mellom jobb og fritid: Advokatfirmaet Mageli
 • 2016: Pro bono, fleksibilitet og tillitt til ansatte: Advokatene på Storkaia
 • 2017: Ordninger eller program som sikrer de unge en karriere videre i firmaet: Advokatfirmaet Thommessen 
 • 2018: Arbeid med å fremme kjønnsbalanse: Advokatfirmaet Lund & Co
 • 2019: Digital satsing: Advokatfirmaet Wikborg & Rein
 • 2020: Best på å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse – og talentutvikling: Advokatfirmaet Wiersholm.
 • 2021: Årets leder/prinsipal: Nicolai V. Skjerdal, Fend Advokatfirma. Årets advokatfullmektig: Servet Yildiz Stêrk, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell.
 • 2022: Årets leder: Anne-Sofie Rolfsjord, Bull & Co Advokatfirma. Årets advokatfullmektig: Anne Katrine Sletbakk, Advokatfirmaet Wiersholm