Advokatforeningens talentpris

Talenprisen i blågrått lys
Advokatforeningens talentpris har som formål å fremme god talentutvikling, gjennom å hedre dem som er best på det. Juryen ser etter advokater som engasjerer seg på en særlig god måte i den faglige og personlige utviklingen hos fullmektiger og ferske advokater.

En god advokat må ha god innsikt i reglene for god advokatskikk, håndtering av klienter, vurdering av prosessrisiko, forstå advokatens rolle i rettsstaten og mestre en rekke andre forhold man ikke nødvendigvis har lært så mye om på studiet.

Advokatforeningens talentpris skal hedre dem som strekker seg ekstra langt for å bidra til god faglig og personlig utvikling blant fullmektiger og ferske advokater i virksomheten. Alt som hjelper fullmektiger og ferske advokater med å utvikle seg til å bli gode advokater som lykkes i virksomheten og bransjen, kan vektlegges av juryen: Evnen til å se nye talenter, og å knytte dem til sin virksomhet. Bidrag som gjør at talentene opplever en god utvikling i alt som kreves av gode advokater. Kjenner du en advokat du mener fortjener oppmerksomhet for slike kvaliteter, eller er du kanskje en slik selv?

Deltakelse skjer etter nominasjon ved å bruke dette skjemaet. Fristen for å sende inn nominasjoner er 1. oktober.

Juryen vurderer alle innsendte kandidater, og nominerer tre finalister – som blir offentliggjort i Advokatbladet i oktober. De tre finalistene blir invitert til Advokatforeningens årstale og årstalemiddag i november, hvor vinneren blir utropt.

Juryen består av

 • Leder: Ingebjørg Tønnessen, dommer i Oslo tingrett,
 • Shehr Yaar, nestleder i studentorganisasjonen Mino.Jur Oslo 
 • Thea Susanne Skaug, advokat i DNB og medlem av Advokatforeningens mangfoldsutvalg,
 • Hallvard Østgård, advokat og partner i Advokatfirmaet Østgård.
 • Lisa Viggen Eian, representant fra Advokatforeningens utvalg for yngre advokater  

Advokatforeningens talentpris ble første gang delt ut i 2012. I ni år gikk den til det advokatfirmaet som hadde utmerket seg innenfor talentutvikling. I 2021 fikk prisen ny drakt og ble delt ut til enkeltpersoner som hadde utmerket seg.  

Tidligere vinnere av Advokatforeningens talentpris:

 • 2023:
  • Årets advokat: Christine Haugstvedt Downing i Deloitte Advokatfirma Vest
 • 2022: 
  • Årets prinsipal: Anne-Sofie Rolfsjord i Bull & Co Advokatfirma
  • Årets advokatfullmektig: Anne Katrine Sletbakk Ramstad i Advokatfirmaet Wiersholm.
 • 2021:
  • Årets prinsipal: Nicolai V. Skjerdal i Fend Advokatfirma
  • Årets advokatfullmektig: Servet Tildiz Stêrk i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell
 • 2020:
  • Tema: Best på å tiltrekke seg og beholde talenter gjennom kompetanse- og talentutvikling
  • Vinner: Advokatfirmaet Wiersholm
 • 2019
  • Tema: Digital satsing
  • Vinner: Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • 2018
  • Tema: Arbeid med å fremme kjønnsbalanse
  • Vinner: Advokatfirmaet Lund & Co
 • 2017
  • Tema: Ordninger eller program som sikrer de unge en karriere videre i firmaet
  • Vinner: Advokatfirmaet Thommessen
 • 2016
  • Tema: Pro bono, fleksibilitet og tillitt til ansatte
  • Vinner: Advokatene på Storkaia
 • 2015
  • Tema: Balanse mellom jobb og fritid
  • Vinner: Advokatfirmaet Mageli
 • 2014
  • Tema: Mulighet til å arbeide internasjonalt
  • Vinner: Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • 2013
  • Tema: Utvikle og beholde talenter ved å sikre mangfold
  • Vinner: Advokatfirmaet Selmer
 • 2012
  • Tema: Kvinner i advokatbransjen
  • Vinner: Advokatfirmaet Hjort