Årstalen

Advokatforeningens årstale setter fokus på rettspolitiske eller justisfaglige temaer som advokater gjennom sin yrkesutøvelse ser er viktige for samfunnet.

Årstalen ble avholdt første gang i 2004, og har siden blitt holdt i november hvert år. Hit kommer politikere, advokater, dommere, justismyndigheter, journalister og andre fagpersoner for å lytte til erfaringer, analyser og råd som kan styrke rettssikkerheten, forbedre rettslige institusjoner eller på annen måte bidra til en mer velfungerende justissektor.