Vold, trusler, aggresjon og trakassering

Undersøkelse om advokaters opplevelser i hverdagen

Mange advokaters arbeidshverdag er preget av ubehagelige opplevelser. Advokatforeningens ferske undersøkelse viser at 44 prosent av advokater har hatt minst en opplevelse med vold, trusler, aggresjon og/eller trakassering de siste to årene. Blant advokater som jobber på rettshjelpssatsen er andelen så høy som 74 prosent.

Undersøkelsen, som er en del av en internasjonal undersøkelse i regi av den europeiske advokatforeningen CCBE, viser at slike hendelser særlig oppstår i forbindelse med saker innen familierett og strafferett. 17 prosent av advokater som har hatt slike opplevelser opplyser at det påvirker deres mentale helse negativt.

Advokatforeningen tilbyr akutthjelp til advokater i krise, og har et medlemstilbud som gir psykologbistand til rabatterte priser. Framover vil Advokatforeningen øke kursingen, både for egne ansatte og som tilbud til medlemmene. Det er også igangsatt et arbeid med å utarbeide en veileder på temaet.

Resultatene fra undersøkelsen er oppsummert i rapporten «En del av hverdagen» som kan lastes ned her.