Bli medlem

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseforening i Norge. Foreningen ivaretar interessene som alle advokater har felles, uavhengig av om du er advokatfullmektig, ansatt advokat, eier av et enkeltpersonforetak eller partner i et firma.

Medlemskapet er personlig. Alle som har en aktiv advokatbevilling (stiller sikkerhet) eller er autorisert som advokatfullmektig og oppfyller Advokatforeningens krav kan bli medlem av Advokatforeningen, se vedtektene § 2-1.

If you are a foreign lawyer/trainee lawyer, please use this application form (pdf) .   

Medlemskategori

Kontingent 2017

Advokat

5.600,- + kretskontingent

Advokatfullmektig

1.270,- + kretskontingent

Advokat med norsk advokatbevilling som driver praksis i utlandet

5.600,-

Tillegg for medlemskap i forsvarergruppen

1.020,-

Tillegg for medlemskap i eiendomsmeglingsgruppen

330,-

Advokatfullmektiger får alltid gratis medlemskap første kalenderår, og betaler ellers en subsidiert medlemskontingent.

Når  bevillingen aktiviseres vil det bli sendt en faktura for mellomlegget mellom innbetalt årskontingent for fullmektig, og årskontingent for advokat (uavhengig av når på året bevillingen aktiviseres). Mellomlegget er på kr. 4 225,-. Dersom det er ditt første år som medlem (innmeldt som fullmektig) blir du fakturert som advokat først neste år.