Bli medlem

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseforening i Norge. Foreningen ivaretar interessene som alle advokater har felles, uavhengig av om du er advokatfullmektig, ansatt advokat, eier av et enkeltpersonforetak eller partner i et firma.

Medlemskapet er personlig. Alle som har en aktiv advokatbevilling (stiller sikkerhet) eller er autorisert som advokatfullmektig og oppfyller Advokatforeningens krav kan bli medlem av Advokatforeningen, se vedtektene § 2-1.

Studenter som går på studier i rettsvitenskap kan være studentmedlem.

If you are a foreign lawyer/trainee lawyer, please use this application form (pdf) .   

Medlemskategori

Kontingent 2022

Advokat

6.320,- + kretskontingent

Advokatfullmektig

1.450,- + kretskontingent

Advokat med norsk advokatbevilling som driver praksis i utlandet

6.320,-

Tillegg for medlemskap i forsvarergruppen

1.107,-

Studentmedlemskap

 Gratis

Advokatfullmektiger får gratis medlemskap første kalenderår, og betaler ellers en subsidiert medlemskontingent.

Når advokatbevillingen aktiviseres vil det bli sendt en faktura for mellomlegget mellom innbetalt årskontingent for advokatfullmektig og årskontingent for advokat, uavhengig av når på året bevillingen aktiviseres. Mellomlegget er på kr. 4 740,-. Dersom advokatbevillingen aktiviseres i løpet av det første året som medlem av Advokatforeningen, vil medlemmet bli fakturert kontingent som advokat først påfølgende år.