Faggruppene

Faggruppene er godkjente av representantskapet, og jobber med utvalgte fag-, profesjons- eller interesseområder.

Faggruppene har egne vedtekter og et eget ansvarlig styre, og hver faggruppe har en representant i representantskapet. Etter vedtak fra hovedstyret kan en
faggruppe overta oppgaver fra et lovutvalg eller annet utvalg.

Yngre forsvarere

Utvalg for yngre forsvarere er et fast utvalg under Forsvarergruppen. Utvalget jobber for å skape en sosial og faglig møteplass for yngre forsvarere. Utvalget arrangerer månedlige sosiale treff og jevnlige kurs om relevante temaer, og jobber for å frem...