Faggruppene

Faggruppene er godkjente av representantskapet, og jobber med utvalgte fag-, profesjons-, eller interesseområder.

Faggruppene har egne vedtekter og et eget ansvarlig styre, og hver faggruppe har en representant i representantskapet. Etter vedtak fra hovedstyret kan en
faggruppe overta oppgaver fra et lovutvalg eller annet utvalg.