Advokatbladets redaksjonsråd

Rådet anbefaler bladets strategiplan og budsjett til hovedstyret - som er vedtaksorgan for Advokatbladet.

 • Emanuel Feinberg

  Leder

  Advokatfirmaet Glittertind AS

  Postboks 1383 Vika
  0114 OSLO

 • Ida Andenæs

  Medlem

  Elden Advokatfirma AS

  Postboks 6684, St. Olavs Plass
  0129 OSLO

 • Jens Johan Hjort

  Medlem

  Advokatene Rekve, Pleym & Co

  Postboks 520
  9255 TROMSØ

  Telefon: 77 75 12 00

 • Ragnhild Lunner

  Medlem

 • Rune Opdahl

  Medlem

  Advokatfirmaet Wiersholm AS

  Postboks 1400 Vika
  0115 OSLO

  Telefon: 21 02 10 00