Utvalg for internasjonale advokater

Utvalgets formål er å samle, bistå og inkludere advokater i Norge som har en ikke-norsk juridisk utdannelse og/eller advokatbevilling.

 • Zachary William Simon

  Leder

  Assuranceforeningen Skuld

  Postboks 1376 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 22 00 23 12

 • Florian Krumbacher

  Medlem

  Norsk Hydro ASA

  Postboks 980 Skøyen
  0240 OSLO

  Telefon: 22 53 81 00

 • Anna Berna Passalacqua

  Medlem

  Ernst & Young Advokatfirma AS

  Postboks 1156 Sentrum
  0107 OSLO

  Telefon: 24 00 24 00

 • Mads Schjølberg

  Medlem

  Advokatfirmaet BAHR AS

  Postboks 1524 Vika
  0117 OSLO

 • Emily Mary Weitzenböck

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Merlinda Emini

  Sekretær

  Den Norske Advokatforening

  Postboks 362 Sentrum
  0102 OSLO

  Telefon: 22 03 50 50