Energirett, vannkraft, olje og gass

 • Jan Birger Jansen

  Leder

  Advokatfirmaet BAHR AS

  Postboks 1524 Vika
  0117 OSLO

 • Hallvard Gilje Aarseth

  Medlem

  Advokatfirmaet Schjødt AS

  Postboks 2444 Solli
  0201 OSLO

  Telefon: 22 01 88 00

 • Vetli Felland

  Medlem

  Felland Advokatfirma

  Hotellvegen 5
  3880 DALEN

  Telefon: 35 07 76 77

 • Cathrine Bjørge Hetland

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00

 • Christian Poulsson

  Medlem

  Kvale Advokatfirma DA

  Postboks 1752 Vika
  0122 OSLO

  Telefon: 22 47 97 00

 • Anders Rødland

  Medlem

  Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Stavanger

  Postboks 660
  4003 STAVANGER

 • Aksel Sebastian Tannum

  Medlem

  Advokatfirmaet Haavind AS

  Postboks 359 Sentrum
  0101 OSLO

  Telefon: 22 43 30 00

 • Anne Elisabeth Wedum

  Medlem

  Statnett SF

  Postboks 4904 Nydalen
  0423 OSLO

  Telefon: 23 90 30 00