Europa- og konkurranserett

 • Helge Stemshaug

  Leder

  Advokatfirmaet BAHR AS

  Postboks 1524 Vika
  0117 OSLO

 • Thea Susanne Skaug

  Medlem

  DNB Bank ASA

  Postboks 1600 Sentrum
  0021 OSLO

  Telefon: 91504800

 • Eivind Johannes Vesterkjær

  Medlem

  Advokatfirmaet Thommessen AS

  Postboks 1484 Vika
  0116 OSLO

  Telefon: 23 11 11 11

 • Line Voldstad

  Medlem

  Advokatfirma DLA Piper Norway DA

  Postboks 1364 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 24 13 15 00