Barne- og familierett, arv og skifte

 • Hanne Skråmm Espeland

  Leder

  Tenden Advokatfirma ANS

  Postboks 423
  3101 TØNSBERG

  Telefon: 33 35 46 00

 • Agnieszka Bakanova

  Medlem

  Advokatene Schade Smith og Austad DA

  Nedre Torggt. 18 A
  3015 DRAMMEN

  Telefon: 32 23 51 00

 • Brede Gundersen

  Medlem

  Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS

  Storgata 36
  2000 LILLESTRØM

  Telefon: 64 84 00 20

 • Camilla Hagen

  Medlem

  Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA

  Rosenkrantz' gate 4
  0159 OSLO

  Telefon: 23 10 01 90

 • Anders Lorvik Navjord

  Medlem

  Advokat Anders L. Navjord AS

  Postboks 624
  8508 NARVIK

  Telefon: 76 96 58 00

 • Andreas Poulsson

  Medlem

  Codex Advokat Oslo AS

  Postboks 8744 St. Olavs Plass
  0028 OSLO

  Telefon: 22 93 38 50

 • Cathrin Myre Skram

  Medlem

  Advocator Advokatfirma AS

  Skansegata 20
  6002 ÅLESUND