Immaterial- og markedsføringsrett

 • Are Stenvik

  Leder

  Advokatfirmaet BAHR AS

  Postboks 1524 Vika
  0117 OSLO

 • Cathrine Grundtvig

  Medlem

  Advokatfirmaet Ræder AS

  Postboks 2944 Solli
  0230 OSLO

  Telefon: 23 27 27 00

 • Ingvild Hanssen-Bauer

  Medlem

  Kvale Advokatfirma DA

  Postboks 1752 Vika
  0122 OSLO

  Telefon: 22 47 97 00

 • Stine Pettersen

  Medlem

  Bing Hodneland Advokatselskap DA

  Postboks 1903 Vika
  0124 OSLO

  Telefon: 23 31 59 90

 • Henrik Felix Reimers

  Medlem

  Advokatfirmaet GjessingReimers AS

  Postboks 678 Sentrum
  0106 OSLO

 • Martin Berggreen Rove

  Medlem

  Orkla ASA

  Postboks 423 Skøyen
  0213 OSLO