Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring

 • Anders Svinø

  Leder

  Advokatfirmaet Judicia DA

  Grimmergata 5
  6002 ÅLESUND

 • Simone Ingeberg

  Medlem

  Assuranceforeningen Skuld

  Postboks 1376 Vika
  0114 OSLO

  Telefon: 22 00 23 12

 • Oddbjørn Slinning

  Medlem

  SANDS Advokatfirma DA

  Postboks 1829 Vika
  0123 OSLO

  Telefon: 22 81 45 00

 • Herman Steen

  Medlem

  Wikborg Rein Advokatfirma AS

  Postboks 1513 Vika
  0117 OSLO

  Telefon: 22 82 75 00