Presserom

Kontaktinformasjon og annet av spesiell interesse for journalister og medier

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Vårt mål er en advokatstand med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Foreningen er våre medlemmers fremste arena for rettspolitisk engasjement.

Mer enn 90 prosent av alle norske advokatfullmektiger og advokater er medlemmer av Advokatforeningen. Medlemskapet er individuelt og frivillig.

Kontaktinformasjon

 

Jens Johan Hjort

Leder

tlf. mobil:  975 12 123

 

Merete Smith

Generalsekretær
ms@advokatforeningen.no

tlf. jobb: 22 03 50 50
tlf. mobil: 97 02 95 97

Lenke til CV

Baard Amundsen

Kommunikasjonssjef
ba@advokatforeningen.no

tlf. jobb: 22 03 50 50
tlf. mobil: 92 24 63 00

Ida Sofia Vaa

Kommunikasjonsrådgiver
isv@advokatforeningen.no

tlf. jobb: 22 03 50 50

Trude Hafslund

Web-redaktør
th@advokatforeningen.no

tlf. jobb: 22 03 50 50


Last ned bilder av generalsekretær Merete Smith

Last ned bilder av leder Jens Johan Hjort