Advokatforeningens støtteordning for studenttiltak

Advokatforeningen deler hvert år ut midler til gode prosjekter og arrangementer i regi av juridiske studenter og studentforeninger.

Vi har tidligere støttet blant annet prosedyrekonkurranser, seminarer, studieturer og idrettsarrangementer. Vi prioriterer rettshjelptiltak og prosedyreaktiviteter. Vi deler ut en gang årlig, i april måned og Søknadsfristen er 1.juni 2020.

Det er begrensede midler i ordningen og Advokatforeningen ønsker å støtte mange ulike aktiviteter relatert til advokatvirksomhet. Det er derfor viktig at det fremgår av søknaden i hvilket omfang prosjektet er avhengig av midler fra denne ordning for å kunne realiseres.

Vi ber om at søknader sendes for det kalenderår som aktiviteten gjennomføres. Er aktiviteten eksempelvis 1. februar 2020 må det søkes per 1. juni 2020.

Disse fikk tildelt støtte i 2019

Send søknad via søknadsskjemaet nedenfor.

 

STØTTEORDNING FOR STUDENTTILTAK

Praktiske opplysninger

Hva søker dere til?

Inntekter

Utgifter

KONTAKTPERSON