Talentprisen

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Utmerkelsen går til det advokatfirmaet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet eller andre ytre forhold.

Talentprisen ble første gang delt ut i 2012 til det firmaet som utmerker seg i arbeidet med utvikling av sine medarbeideres talent. Vinneren ble da Advokatfirmaet Hjort. Siden den gang har en rekke advokatfirmaer konkurrert om å være best innenfor talentutvikling.

Hvert år fastsetter juryen et tema eller kriterier innenfor talentutvikling som legges til grunn for vurderingen av hvilket firma som blir årets vinner. Invitasjon til konkurransen annonseres i Advokatbladet og på Advokatforeningens nettsider. Så langt har juryen lagt vekt på kvinneandel i firmaet, balanse mellom arbeidsliv og fritid, samfunnsengasjement og internasjonalt engasjement.

Deltakelse skjer etter påmelding eller nominasjon innenfor en gitt frist. Fem kandidater nomineres til prisen, og vinneren blir annonsert på Advokatfesten i forbindelse med Advokatenes Fagdager.

Oversikt over tidligere temaer og vinnere:

  • 2012: Kvinner i advokatbransjen: Advokatfirmaet Hjort
  • 2013: Utvikle og beholde talenter ved å sikre mangfold: Advokatfirmaet Selmer  
  • 2014: Mulighet til å arbeide internasjonalt: Advokatfirmaet Wikborg Rein
  • 2015: Balanse mellom jobb og fritid: Advokatfirmaet Mageli
  • 2016: Pro bono, fleksibilitet og tillitt til ansatte: Advokatene på Storkaia
  • 2017: Ordninger eller program som sikrer de unge en karriere vider i firmaet: Advokatfirmaet Thommessen 
  • 2018: Arbeid med å fremme kjønnsbalanse: Advokatfirmaet Lund & Co