Søk etter tillitsvalgt

Søk etter tillitsvalgt

Representantskapet

Vis

Hovedstyret

Vis

Arbeidsutvalget

Vis

Medlem

Reier, Marte

Advokatfirmaet Pedersen, Reier & Co. AS

Cort Adelersgt 8
1515 MOSS

Telefon: 69 27 85 00

Medlem

Wessel-Aas, Jon

Advokatfirmaet Lund & Co DA

Postboks 1148 Sentrum
0104 OSLO

Telefon: 99 11 99 00

Medlem

Wold, Trude Marie

Advokatfirmaet Wold AS

Postboks 400
8401 SORTLAND

Telefon: 76 11 18 20