Hva er bakgrunnen for at du ønsker å bli selvstendig advokat?

Motivasjonen for å starte egen advokatvirksomhet og bli selvstendig spiller en rolle for hvordan du etablerer advokatvirksomheten din.

Les mer

Forretningsplan

Forretningsplanen skal være en hjelp til å holde den overordnede visjonen for virksomheten for øye og et strategisk verktøy for det indre livet i virksomheten.

Les mer

Valg av foretaksform

For advokatvirksomhet som drives i selskaps form, har domstolloven særregler. Og enkeltpersonforetak må innehas av en advokat.

Les mer

Eierskap – særregler for advokatselskaper

For å sikre at advokatens rådgivning ikke er påvirket av utenforliggende hensyn, er det særregler for eierskap i advokatselskaper.

Les mer

Valg av IKT/IT-systemer

Et elektronisk saksbehandlingssystem skal gi god oversikt og bistand i driften, og være effektivt å bruke. Her kan du lese om funksjoner som bør være del av et system for advokatvirksomhet.

Les mer