Registrering i Enhetsregisteret

Ved registrering i Enhetsregisteret får virksomheten organisasjonsnummer.

Les mer

Registrering i Foretaksregisteret

Registrering i Foretaksregisteret gir bl.a. vern av foretaksnavnet og firmaattest.

Les mer

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Alle virksomheter som skal kreve inn mva på varer og tjenester de selger, må registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret.

Les mer

Må jeg registrere personvernombud hos Datatilsynet?

Etter personvernforordningen har visse typer av private virksomheter plikt til å ut utpeke et personvernombud.

Les mer

Melde oppstart til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Oppstart av advokatvirksomhet må meldes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Les mer

Villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor

Ved melding om oppstart, må du legge ved villighetserklæring fra statsautorisert eller registrert revisor.

Les mer

Betale bidrag til Disiplinærnemnden og Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Når Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har mottatt meldingen om oppstart, vil du motta giro for betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

Les mer

Virksomhetens navn

Ordet «advokat» må inngå i foretaksnavnet.

Les mer