Utkast til ny advokatforskrift og overgangsregler ute på høring

Utkast til ny advokatforskrift og endringer i advokatloven er ute på høring. Som ledd i utarbeidelsen av Advokatforeningens høringsuttalelse, gjennomføres nå en bred intern høring i foreningen – og du kan gi innspill.

Alle kretsstyrer og relevante utvalg har mottatt invitasjon til å komme med innspill. Hvis du har synspunkter om forslagene som nå er lagt frem, kan du gi innspill til ditt kretsstyre. Kretsene må inngi sine synspunkter til hovedstyret innen 27. november. Innspillene du måtte ha, må derfor sendes til kretsstyret i god tid før denne fristen.

Departementets høringsnotat kan du lese på regjeringen.no.

Notat om den interne høringen er tilgjengelig her (pdf).

Rett i sofaen om ny advokatforskrift