Statistikk fra disiplinærordningen i 2021

Disiplinærutvalget

Disiplinærutvalget fikk inn 564 saker i 2021, hvorav 45 ble trukket.

Utvalget behandlet 546 saker i løpet av året, utfallet av disse er vist i figuren under. Hold musepekeren over figuren for ytterligere informasjon.

Medholdsprosenten blant de realitetsbehandlede sakene var på 20,6 prosent.

 

Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden fikk inn 271 saker i 2021, hvorav 14 ble trukket.

Nemnden behandlet 286 saker i løpet av året. Av disse var 94 saker med nemnden som førsteinstans, og 191 med nemnden som ankeinstans. Utfallet av alle nemndens saker er vist i figuren under.

 
Medholdsprosenten blant de realitetsbehandlede sakene var på 33,7 prosent.
 
 

For saker med Disiplinærnemnden som ankeinstans fordeler resultatet av behandlede saker seg slik: