Statistikk fra disiplinærordningen i 2022

Disiplinærutvalget

Disiplinærutvalget fikk inn 516 saker i 2022, hvorav 49 ble trukket.

Utvalget behandlet 509 saker i løpet av året, utfallet av disse er vist i figuren under. Hold musepekeren over figuren for ytterligere informasjon.

Medholdsprosenten blant de realitetsbehandlede sakene var på 22 prosent.

 

 

Disiplinærnemnden

Disiplinærnemnden fikk inn 184 saker i 2022, hvorav 17 ble trukket.

Nemnden behandlet 203 saker i løpet av året. Av disse var 69 saker med nemnden som førsteinstans, og 133 med nemnden som ankeinstans. Utfallet av alle nemndens saker er vist i figuren under.

 

Medholdsprosenten blant de realitetsbehandlede sakene var på 26,6 prosent.

 
 

 

For saker med Disiplinærnemnden som ankeinstans fordeler resultatet av behandlede saker seg slik: