Arkivhold

Som advokat har du til enhver tid mange ulike typer dokumenter til oppbevaring, både i papirform og elektronisk. Deler av arkivet knytter seg til driften av advokatvirksomheten, men den vesentligste delen av dokumentene knytter seg til advokatoppdragene.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang