Fullmakt og legitimasjon

Det finnes ingen generell bestemmelse om advokaters fullmakt og legitimasjon til å handle på vegne av en klient.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang