Krav i Regler for god advokatskikk

Regler for god advokatskikk slår fast prinsippene om advokatens uavhengighet og klientens krav på fortrolighet, men også for eksempel hvordan du som advokat skal opptre i møte med media og hvordan du kan markedsføre din virksomhet.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang