Det enkelte oppdrag og klient

Denne testen tar for seg spørsmål knyttet til blant annet markedsføring og kommunikasjon, hvitvaskingsregelverket, GDPR og personvern, advokaters taushetsplikt, bruk av oppdragsbekreftelse, håndtering av disiplinærklage og erstatningskrav.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang