Om risikostyringstestene

Advokatforeningens risikostyringstester er en hjelp til å avdekke om det er krav eller anbefalinger som ikke følges, og hva man i så fall bør gjøre.

Det stilles mange krav til drift av advokatvirksomhet. Kravene er hjemlet i ulike lover og forskrifter, og gjelder ulike deler av driften. I tillegg kommer Advokatforeningens krav og anbefalinger.

Det kan være utfordrende å sikre at man har oversikt, og enda mer krevende å sikre at advokatvirksomheten oppfyller kravene og drives i henhold til anbefalingene.

Advokatforeningens risikostyringstester skal være en hjelp til å avdekke om det er krav som ikke er oppfylt eller anbefalinger som ikke følges. 

Advokatforeningens risikostyringstester fokuserer på ulike deler av driften og består foreløpig av tre tester:

  • forhold knyttet til klienter og det enkelte oppdrag,
  • økonomiske forhold og
  • forsikring.

Hver test har spørsmål med ja- nei/usikker-svar. Dersom man har svart nei/usikker, får man gjennom testen tips og råd til hvordan man kan innrette virksomheten.

Advokatforeningen har ikke innsyn i de svar som blir avgitt eller i e-posten med oppsummeringen som blir generert.

Man kan velge å ta alle testene på en gang eller teste bare deler av virksomheten. 

Risikostyringstestene er først og fremst tiltenkt privatpraktiserende advokater.