Regler for god advokatskikk og styreverv

Det kan stilles spørsmål ved om advokater er bundet av Regler for god advokatskikk når vedkommende utfører styrearbeid.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang