Nyhet

Sivilsamfunnets rettstatsmelding

I dag presenteres politikerne fragmentert og oppstykket informasjon om den norske rettsstaten og relevante rettssikkerhetsspørsmål.

Det kan for eksempel være at de får informasjonen gjennom enkelte organers årsmeldinger, eller der en konkret problemstilling utredes i forbindelse med lovarbeid. Uten å sette informasjonen i system blir det vanskelig å se det samlede bildet av den norske rettsstaten. Advokatforeningen har i samarbeid med en rekke sivilsamfunnsaktører utarbeidet en egen rettsstatsmelding i håp om å bidra til å skape et mer sammenhengende bilde av den norske rettsstaten. I vår rettsstatsmelding forsøker vi å trekke frem problemområder eller risikoområder der den norske rettsstaten bør trygges bedre. Sammen med våre samarbeidspartnere ønsker vi å overrekke meldingen til en representant fra de ulike partiene samtidig som vi byr opp til debatt om hva som skal til for å sikre den sterke norske rettsstaten i møte med en usikker fremtid

Se rettstatsmeldingen her.

Se opptak fra debatten i Arendal her