Advokatforeningens aksjon – ny mekling 15. juni

Advokatforeningen gjennomførte i dag et nytt meklingsmøte med Justisdepartementet, med mål om en bærekraftig offentlig rettshjelp. Vi kom ikke til enighet, og oppfølgende meklingsmøte er avtalt.

Les mer

Behov for mer tid til mekling

Meklingen mellom Advokatforeningen og regjeringen fortsetter 31. mai.

Les mer

Jon Wessel-Aas gjenvalgt som styreleder

Advokatforeningens representantskap stemte enstemmig for at Jon Wessel-Aas skal fortsette som styreleder i Advokatforeningen den neste to-årsperioden.

Les mer

Sivilsamfunnets første rettsstatsmelding - kom med innspill!

Advokatforeningen har ved flere anledninger tatt til orde for at regjeringen bør fremme en rettsstatsmelding. I påvente av at regjeringen følger opp, bør sivilsamfunnet lage sin egen rettsstatsmelding.

Les mer

Lær om fransk jus i Paris

"Stage international" er et program for fransktalende advokater fra hele verden som ønsker å lære mer om fransk jus.

Les mer

Bli kjent med CCBE

The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) har laget en video som presenterer det arbeidet de gjør for å fremme advokaters interesser i Europa.

Les mer

Hva betyr advokatloven for organisasjonsadvokater?

Det er flere nyheter i advokatloven som angår organisasjonsadvokater. Blant annet utvides kretsen av personer det kan ytes advokatbistand til.

Les mer

Klare for mekling

Advokatforeningens hovedstyre besluttet i sitt siste møte å gå til mekling med Justisdepartementet.

Les mer