Nyhet

Advokatforeningens aksjon – ny mekling 15. juni

Signalgul streikeskjorte og kaffekopper
Advokatforeningen gjennomførte i dag et nytt meklingsmøte med Justisdepartementet, med mål om en bærekraftig offentlig rettshjelp. Vi kom ikke til enighet, og oppfølgende meklingsmøte er avtalt.

Advokatforeningens har siden 9. mai meklet med regjeringen. Våre krav er: En umiddelbar økning av rettshjelpssatsene, en tilbakeføring av den halverte reisefraværgodtgjørelsen, og en forhandlingsrett om fremtidige rettshjelpssatser.

Tor-Aksel Busch og Mats Ruland stiller som meklere i prosessen. Tirsdag 31. mai ble det gjennomført et langt meklingsmøte, uten at vi kom til enighet. Mats Ruland har som riksmekler for tiden en særlig travel periode, så nytt meklingsmøte er satt til onsdag 15. juni.

Da vi startet meklingen, var det et krav fra Justisdepartementet om å avslutte vår aksjon midlertidig. Advokatforeningen har fortsatt håp om en løsning, slik at det ikke blir nødvendig å ta opp igjen aksjonen.

Aksjonen startet 9. november, og har som mål å få en bærekraftig offentlig rettshjelpsordning. Aksjonen består i at advokater ikke gjennomfører straffesaker i Høyesterett. Da meklingen startet, sto 19 saker i kø for Høyesterett. Dersom aksjonen gjenopptas, er det bare nye anker for Høyesterett som vil bli berørt. Advokatforeningen gir dispensasjon i saker der klientens rettssikkerhetsbehov vurderes som større enn de rettssikkerhetsbehov aksjonen forsøker å ivareta.

Se tidslinjen for aksjonen her