Nyhet

Husleietvistutvalget blir førsteinstans i hele landet

Med virkning fra 1. september 2021 blir Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde utvidet til hele landet. Utvalget blir dermed landsdekkende førsteinstans i tvister om leie av bolig, og overtar for forliksrådene.

Fra 1. september 2021 skal derfor slike saker sendes til Husleietvistutvalget. Saker om boligleie som kommer inn til forliksrådet etter 1. september 2021 skal avvises fra behandling i forliksrådet. Saker som innkommer forliksrådet før 1. september 2021 skal ferdigbehandles i forliksrådet.

Les orientering fra Husleietvistutvalget her.