Nyhet

Ny veileder for rettsmekling i store sivile saker

Advokatforeningen har vært med på å utforme en ny og praktisk veileder, som vil være et nyttig verktøy også til mer ordinære saker.

Veilederen gir en god oversikt over forhold som kan bidra til en effektiv og hensiktsmessig gjennomføring av rettsmekling i store sivile saker, men vil også være et nyttig verktøy ved mer ordinære saker. Veilederen er praktisk og konkret, og benytter blant annet anonymiserte eksempler og redegjørelser fra allerede gjennomførte meklinger.

Advokatforeningen, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har utviklet veilederen i fellesskap. Advokat Johnny Johansen fra Haavind og Ola Nisja fra Wikborg Rein representerte Advokatforeningen under arbeidet. Ola Nisja er leder i Advokatforeningens meklingsutvalg.

Du finner veilederen på domstol.no