Utvalget arbeider for utbredelse og utvikling av instituttet «mekling ved advokat», herunder promotering og kvalitetssikring av meklingsarbeid.

Leder Nisja, Ola Øverseth Wikborg Rein Advokatfirma AS
Medlem Brandt, Camilla Stiegler Advokatfirma AS
Medlem Eckhoff, Ingrid Humerfelt Advokatfirmaet Bro AS
Medlem Lerheim, Tore Littler Advokatfirma AS
Medlem Lund, Ronny Advokatfirmaet Wiersholm AS
Medlem Lunde, Stig K. Advokatfirma Lunde Robertsen AS
Medlem Steen, Øyvind Nyquist Ally Advokater AS
Sekretær Sandborg, Jenny Møller Den Norske Advokatforening