Nyhet

Rettssak som rollespill - dommer for en dag

Advokatforeningen arrangerer en rettssak som rollespill, så tett opp til virkeligheten som tiden tillater.

Årets tema er hentet fra utlendingsretten - og er basert på en reell sak. En mor ga uriktige opplysninger i sin asylsøknad for åtte år tilbake, men mener hun hadde gode grunner for det. To av hennes fire barn er mindreårige, og alle er godt intergrert i Norge. Det er risiko for vold og tvangsekteskap i opprinnelseslandet. Utlendingsmyndighetene mener familien må sendes ut av landet. Hva blir din dom i saken? 

Medvirkende
 • Jon Wessel-Aas, Leder, Advokatforeningen
 • Merete Smith, Generalsekretær, Advokatforeningen
 • Anne Gro Aanesen Kleven, Sorenskriver
 • Helle Cecilie Linekro, Advokat, Advokatfirmaet Tofte
 • Karsten A. Anfinsen, Advokat, Advokatfirmaet Haakstad
 • Kamzy Gunaratnam, Arbeiderpartiet
 • Arild Hermstad, Miljøpartiet de grønne
 • Ingvild Thorsvik, Venstre
 • Mirell Høyer, Sosialistisk Venstreparti
 • Hilde Alice Skåra Gunvaldsen, KrFU
 • Emma Erlandsen, Unge Høyre