Nyhet

Innspill til ny rettshjelpslov

I budsjettforliket for 2022 ble det lagt penger på bordet for en reell økning av inntektsgrensene for fri rettshjelp, og regjeringen forpliktet seg til å legge fram et forslag til ny rettshjelpslov for Stortinget i løpet av våren 2023.

Økningen i inntektsgrensene for budsjettåret 2022 var sårt tiltrengt, og et viktig grep, men en større og helhetlig reform er helt klart nødvendig. Dermed har flere organisasjoner nå gått sammen til «Rettshjelpsalliansen». Rettshjelpsalliansen har utarbeidet noen krav som de håper blir hensyntatt i en ny rettshjelpslov, men ønsker også innspill fra publikum direkte til politikerne.

Advokatforeningen inviterer politikere og jurister til panelsamtale om rettshjelpsloven og håper alle som er opptatt av rettsstaten og ny rettshjelpslov tar seg turen for å komme med sine innspill.

Deltagere: Merete Smith, Generalsekretær, Advokatforeningen, Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Arild Hermstad, Miljøpartiet de Grønne, Andreas Skjalg Unneland, stortingsrepresentant, SV, Ingvild Thorsvik, stortingsrepresentant Venstre, Ingunn Foss, stortingsrepresentant, Høyre. 

Moderator: Jon Arne Markussen