Nyhet

Livet på innsiden – kampen for verdige forhold bak murene

Innsatte i norske fengsler har betydelig større levekårsutfordringer enn den øvrige befolkningen. Samtidig lever de under et strengt regime med begrenset tilsyn. Uberettiget isolasjon og kroppsvisitasjon, manglende helsehjelp og aktivitetstilbud er hverdagen for mange innsatte. Manglende muligheter til rettslig bistand til å utfordre fengselsforholdene gjør at kontrollen med innsattes soningsforhold er svært begrenset. Allikevel har flere advokater de siste årene gjort det til mål å kjempe for innsattes rettigheter, ofte uten betaling. Panelet vil se på noen av disse sakene og diskutere innsattes soningsforhold mer generelt.

Deltagere: Maria-Aasen Svendsrud (AP), Andreas Sjalg Unneland (SV), Jørn Jacobsen, Jan-Erik Sandlie (Kriminalomsorgsdirektoratets assisterende direktør), Johan Lothe (Wayback), 
Moderator er Jon Arne Markussen, Marita Haug Haalnd (advokat)

Moderator: Katrine Holter