Nyhet

Medienes rolle i straffesaker

Mediene har en sentral rolle som informasjonsformidler, også av straffesaker. Mange saker kan omhandle brutale hendelser, hvor befolkningen har et sterkt informasjonsbehov. Medienes dekning av straffesaker kan allikevel medføre mange utfordringer for mistenkte/siktede, fornærmede, vitner, etterforskningens effektivitet, domstolens upartiskhet og allmennhetens tillit til aktørene. Det ligger et rettsstatlig system bak enkeltsakene, og dette systemet styrer risikoen for justisfeil i hver eneste sak. Allikevel kommer dette perspektivet sjelden frem i media. Hva er medias rolle på strafferettens område, og hvilken grenser bør media sette for seg selv i måten de dekker straffesaker på?»

Deltagere: Svein Bergestuen (fra podcasten TUT og mediekjør om presseetikk), Tone Tveøy Strøm-Gundersen (Nyhetsredaktør i Aftenposten), Berit Reiss-Andersen (advokat) , Ådne Husby Sandnes (VG)