Nyhet

Rettsstaten i gode og onde dager

Vi åpner Arendalsuka 2022 på Advokatlåven 15. august klokken 16.00 med debatt om en verden i unntakstilstand.

Koronapandemien ga oss de kraftigste tiltakene tatt i bruk i fredstid, Russlands invasjon av Ukraina har skapt en ny forståelse av den globale virkelighet og krig i Europa har brått blitt en del av denne virkeligheten. Alt dette har konsekvenser for hvordan vi ser på rettsstaten og demokratiet, og ikke minst hvilke virkemidler vi er villige til å ta i bruk for å sikre vår egen frihet/sikkerhet. Hvilke mekanismer setter livet i en usikker verden i gang, og hvilke konsekvenser har det for vår rettsoppfattelse, våre verdier og fremtidens rettsstat? 

Panelet består av Jon Wessel-Aas, Henrik Syse og Kristin Clemet.