Nyhet

Sanksjoner og rettssikkerhet

Hva skjer med rettssikkerheten når man blir ilagt straff i form av sanksjoner og bøter uten å følge de straffeprosessuelle reglene? Tirsdag 16. august, 15.00 - 16.00

Forvaltningen kan ilegge borgere og virksomheter straff i form av sanksjonen og bøter, uten å følge det de vanlige reglene for straff – de såkalte straffeprosessuelle reglene. Beviskravene er lavere, og det er gjerne samme organ som avdekker, etterforsker og sanksjonerer en handling. Bak begrepet “administrative sanksjoner” ligger en ambisjon om å håndheve lovverket effektivt, og spare politi og domstol for arbeid. Men hvordan er det med rettssikkerheten?

  • Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Jon Wessel-Aas, Leder, Advokatforeningen
  • Mirell Høyer- Berntsen, SV
  • Ole Andenæs, Advokat, Wikborg og Rein