Nyhet

Straffen som styringsmiddel

Straff og andre sanksjoner anses i dag som nødvendige styringsmidler. Men hvilke prinsipper ligger til grunn for bruken av disse virkemidlene? Når er straff nødvendig og berettiget? Og anvendes disse prinsippene konsekvent i straffe- og sanksjonslovgivningen?

Deltagere: Jørn Jacobsen, Merete Smith, Katrine Holter, Maria Aasen-Svensrud (AP), Ingvild Thorsvik (V), Sveinung Stensland (H)