Nyhet

Strategiske søksmål - En ny trend i påvirkningsarbeidet?

Samtale om domstolene skal, og kan brukes som et strategisk verktøy, og en politisk plattform. Tirsdag 16. august, 11.00 - 12.00.

I 2018 ble den norske stat frikjent for brudd på miljøparagrafen i Grunnloven, etter at Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte staten i forbindelse med nye utvinningskonsesjoner i Barentshavet. Søksmålet er et godt eksempel på en både nasjonal og internasjonal trend der man i større grad bruker domstolene som en del av en strategi for å fremme grunnleggende rettigheter. Man bruker enkeltsaker for å rette søkelyset mot konkrete politiske problemstillinger og få til en bredere endring.

I Norge var Alta-aksjonen med de etterfølgende rettssakene, et av de tidligste eksemplene på strategiske søksmål. I ettertid bidro dette til store politiske endringer for samenes rettigheter med opprettelsen av Sametinget og en egen grunnlovsbestemmelse om samenes rettigheter.

I denne samtalen diskutere vi i hvilket omfang domstolene skal, og kan brukes som et strategisk verktøy, og en politisk plattform.   

Deltakere i panelet: Merete Smith, Generalsekretær, Advokatforeningen Michael Tetzschner, stortingsrepresentant (H) Ola Elvestuen, stortingsrepresentant (V) Moderator: Marie Simonsen