Nyhet

Advokatforeningens talentpris 2023

Vinnere av Advokatforeningens talentpris 2022. Anne Katrine Sletbakk Ramstad og Anne-Sofie Rolfsjord
Advokatforeningens talentpris har som formål å fremme talentutvikling, gjennom å hedre dem som er best på det. For 2023 ser juryen etter advokater som engasjerer seg på en særlig god måte i den faglige og personlige utviklingen hos fullmektiger og ferske advokater.

En god advokat må ha god innsikt i reglene for god advokatskikk, håndtering av klienter, vurdering av prosessrisiko, forstå advokatens rolle i rettsstaten og mestre en rekke andre forhold man ikke nødvendigvis har lært så mye om på studiet. Advokatforeningens talentpris 2023 skal hedre dem som strekker seg ekstra langt for å bidra til god faglig og personlig utvikling blant fullmektiger og ferske advokater i virksomheten.

Deltakelse skjer etter nominasjon. Juryen vil foreta en bred vurdering av hvem Advokatforeningens talentpris skal gå til. Det kan være ulike måter å utmerke seg på. Juryen vil blant annet legge vekt på:

  • Prinsipalens engasjement og innsats for å skape en god faglig og personlig utvikling hos fullmektiger og advokater,
  • Prinsipalens bidrag til å tiltrekke, utvikle og beholde et bredt mangfold av talentfulle advokater og advokatfullmektiger,
  • Prinsipalens bidrag til å skape god oppmerksomhet rundt advokatrollen gjennom å fremme dens kjerneverdier i det offentlige rom.

Nominasjoner

Alle kan nominere kandidater til Advokatforeningens talentpris. Du kan også nominere deg selv. Juryen ønsker nominasjoner fra advokatfirmaer i alle størrelser, internadvokater, organisasjonsadvokater og offentlig ansatte advokater fra hele landet. Antallet fullmektiger og talenter under advokaten er ikke avgjørende. Det er kvaliteten på advokatens engasjement, og hvordan han eller hun bidrar til å støtte og utvikle talentene, som teller.

De nominerte må være medlem av Advokatforeningen.

Nominasjon av aktuelle kandidater sendes til Advokatforeningen. Det er ingen begrensninger i hvem som kan nominere eller hvor mange du kan nominere.  Det er bare Advokatforeningen som ser hvem som har nominert.

Juryen ønsker en konkret beskrivelse av hvordan den nominerte har utmerket seg, hvordan vedkommende oppfyller de nevnte kriterier og hvorfor akkurat denne advokaten fortjener å motta Advokatforeningens talentpris.

Begrunnelse for nominasjonen bør være på en halv til to A4-sider. Nominasjon sendes til . Man må også fylle ut dette skjemaet. 

Fristen for å sende inn nominasjoner er fredag 22. september. 

Juryen velger ut tre finalister. Disse blir annonsert i Advokatbladet i oktober.

De tre finalistene inviteres til Advokatforeningens årstale og årstalemiddag i november, der vinneren blir utropt.

Juryen består av

  • Leder: Ingebjørg Tønnessen, dommer i Oslo tingrett,
  • Bartlomiej (Bartek) Mioskowski, leder av studentorganisasjonen Mino.Jur. Oslo,
  • Thea Susanne Skaug, advokat i DNB og medlem av Advokatforeningens mangfoldsutvalg,
  • Helle Cecilie Lineikro, leder av Yngre Advokater Vest-Agder Krets og advokat i Advokatfirma Tofte,
  • Hallvard Østgård, advokat og partner i Advokatfirmaet Østgård.

Advokatforeningens talentpris ble første gang delt ut i 2012. I ni år gikk den til det advokatfirmaet som hadde utmerket seg innenfor talentutvikling. I 2021 fikk prisen ny drakt og ble delt ut til enkeltpersoner som hadde utmerket seg.

Her kan du lese mer om Advokatforeningens talentpris.