Nyhet

Feiret ny rettshjelpslov på Stortinget

Representanter fra rettshjelpsalliansen på Stortinget
Stortinget stemte tirsdag denne uken enstemmig for endringer i rettshjelpsloven som vil føre til at flere har rett på offentlig støttet rettslig bistand enn i dag.

Advokatforeningen tok, sammen med de andre organisasjonene i Rettshjelpsalliasen, med seg kake på Stortinget i forrige uke for å feire at det lå an til et flertall for endringene. Else Marie Rødby (Sp), Andreas Unneland (SV), Maria Aasen-Svensrud (Ap), Jonas Løvdal (Ap), Odd Harald Hovland (Ap) og Ivar Prestbakmo (Sp) representerte partiene som har sørge for flertall for denne loven. 

Les mer om endringene i loven på Stortinget.no

Les kort om innspillene til ny lov fra Rettshjelpsalliansen