Nyhet

Forsvarergruppen nedsetter aksjonsgruppe

Mette Yvonne Larsen, Marius Dietrichsson og Trygve Larsen Morset på Løvebakken
Advokatforeningens forsvarergruppe besluttet i dag å nedsette en aksjonsgruppe som skal se på mulige aksjonsformer fram mot revidert budsjett våren 2024.

– Vi ser for oss aksjoner mot domstoler og etterforskningsenheter, sier Forsvarergruppens leder Mette Yvonne Larsen til Advokatbladet.

Dette skjer som et resultat av at rettshjelpssatsen ikke ble justert slik at det nærmer seg Salærrrådets anbefaling. Det er foreløpig ikke klart hva slags aksjonsformer som kan være aktuelle. 

Les mer om rettshjelpssatsen her.